• Experiments with a latent heat storage for frying 

      Geiran, Martin Systad (Master thesis, 2021)
      Formålet med dette prosjektet har vært å teste et varmelagringssystem kombinert med en stekeplate, som skal brukes til matlaging. Systemet skal varmes med overflødig energi, eller fornybare energikilder på steder uten ...