• Using Machine Learning to Detect Fraud and Predict Time Series 

      Cabala, Andrzej; Gautvik, Eivind; Nerland, Trygve (Bachelor thesis, 2019)
      Kraftigere maskinvare og bedre maskinlæringsbibloteker gir nye muligheter for databehandling og analyse. Selv-lærende algoritmer har vist at de er i stand til å utkonkurrere menneskeskapte systmer i flere felt, og har blitt ...