• Foresattes holdninger til lekser 

      Gaustad, Silje Hærnes (Bachelor thesis, 2019)
      I denne oppgaven har jeg belyst problemstillingen: Hvilke holdninger møter lærere fra de foresatte når det gjelder lekser? For å samle inn data har jeg benyttet meg av en kvantitativ metode, mer spesifikt, spørreundersøkelse. ...