• Tekniske og økonomiske analyser ved utbygging av fjernvarmesystem 

      Gaustad, Astrid (Master thesis, 2007)
      Det er i dag sterkt fokus på å bekjempe klimaendringer og for å nå internasjonale utslippsavtaler. I Norge har det nå kommet nye Tekniske Byggeforskrifter, TEK 07, som tar sikte på å redusere energibruken i bygninger med ...