• Individers villighet til å dele personlige data i banknæringen 

      Garli, Sondre. (Master thesis, 2020)
      Denne studien har sett på problemstillingen: «Hvilke faktorer kan forklare kundens villighet til å dele personlige data med banken?» For å belyse problemstillingen har studien benyttet en privacy calculus modell basert på ...