• Personvern og datalekkasje 

      Bae, Eirik; Gardåsen, Kjetil; Ueland, David (Bachelor thesis, 2012)
      NORSK: Bacheloroppgaven omhandler personvern ved bruk av Android og applikasjoner på plattformen. Kartleggingen av personvernet på Android ble gjennomført ved å utføre analyser av utvalgte applikasjoner med et egenlagd ...