• Benefit realization management in projects 

      Ganji, Ida (Master thesis, 2021)
      I denne masteroppgaven ble realisering av gevinster i prosjekter studert. I det første trinnet forsøkte forfatteren å finne den beste praksisen og temaene som ble nevnt i litteraturet, for å gi en ganske omfattende ...