• A-tid er undervisningstid. B-tid er alt det andre. 

      Gamlemshaug, Ann Kristin Søraune. (Master thesis, 2020)
      En intervjustudie av holdninger til og erfaringer med avtaleverket for arbeidstid for undervisningspersonalet, med et særlig fokus på arbeidstid på skolen.