• Forebyggende sykepleie og antibiotikaresistens 

      Gamborg, Ingrid (Bachelor thesis, 2020)
      Introduksjon: Antibiotikaresistens er erklært et globalt helseproblem. Infeksjoner bidrar til økt bruk av antibiotika og spredning av resistente bakterier. Ved å forebygge infeksjoner kan sykepleiere begrense resistensutviklingen, ...