• Peer effects and performance for refugees in Norway 

      Gaasvær, Magnus Sinkaberg (Master thesis, 2020)
      I senere år har det vært mye forskning av effektene flyktninger og immigranter har på prestasjonene og resultatene til elever uten flyktning eller immigrant status, men det har vært relativt lite forskning på effektene ...