• Bruken av musikk i demensomsorgen - en systematisk litteraturstudie 

      Gömec, Busra (Bachelor thesis, 2017)
      Hensikt: Hensikten med min litteraturstudie er få kunnskap om erfaringer sykepleier har til bruk av musikk for personer med demens. Metode: Dette er en systematisk litteraturstudie. Disse databasene ble benyttet i denne ...