• Renskefiskens adferd i naturlig miljø og merd. 

      Fylling, Alice Danielle Røyset; Bøe, Renate Rimstad; Hagen, Guro Mette (Bachelor thesis, 2016)
      Denne oppgaven gjør rede for rensefiskens atferd i naturlig miljø og i merd, sett i velferdssammenheng. Oppgaven omhandler artene rognkjeks og berggylt, der rognkjeks blir mest vektlagt. Hensikten er å se om miljøet i merd ...