• Vekseldrift i tunnelbygging - Byggetid og usikkerhet 

   Furunes, Edvard Dahl; Strype, Sigurd (Master thesis, 2022)
   Bakgrunnen for masteroppgaven er forankret i et uttalt behov fra bygge- og anleggsbransjen for en bransjeomforent tunnelbyggetidsmodell for mer korrekt beregning av tunnelbyggetid. Feil tunnelbyggetid er grobunn til ...
  • Vekseldrift i tunnelbygging - Byggetid og usikkerhet 

   Furunes, Edvard Dahl; Strype, Sigurd (Master thesis, 2022)
   Bakgrunnen for masteroppgaven er forankret i et uttalt behov fra bygge- og anleggsbransjen for en bransjeomforent tunnelbyggetidsmodell for mer korrekt beregning av tunnelbyggetid. Feil tunnelbyggetid er grobunn til ...