• Vold i barndommen og senere relasjoner 

      Furuhaug, Oda Eriksen (Bachelor thesis, 2022)
      I denne litteraturstudien tar jeg for meg hvordan det å bli utsatt for fysisk vold, som et utviklingstraume, kan påvirke relasjoner i voksen alder. Dataen ble hentet fra databasene Oria, Sociological Abstract og Idunn, med ...