• Verdien av en introduksjon 

      Fuglum, Lars Emil Sand (Bachelor thesis, 2019)
      Hos oss mennesker er engasjement essensielt for at vi skal skape interesser og lære nye ting. Vi blir stadig påvirket av andre mennesker for å opparbeide nye egenskaper, enten det gjelder innen idrett eller på skolebenken. ...