• Dimensjonering av nettverksbru 

      Fugllien, Arne Bring; Slapgard, Erik Lokreim; Slungård, Fredrik Øiahals (Bachelor thesis, 2013)
      Oppgaven tar utgangpunkt i dimensjoneringen av ny nettverksbru over Rv. 3 ved Alvdal. Gruppen ser nærmere på dimensjoneringen av buekonstruksjonen, innfestingsalternativer og stagene. Resultatet av disse beregningene ...