• Dampmotstand til klebefelt i kombinerte undertak og vindsperrer 

      Fuglestad, Fride Engesland (Master thesis, 2022)
      Strengere krav til tetthet og energibruk, samt økt fokus på bærekraft, har ført til at teip og klebede løsninger er hyppig brukt i moderne bygninger. Tetthet mot luft og fukt bidrar til beskyttelse av konstruksjonen slik ...