• 1066: Erobringen av England 

      Fuglås, Morten Grande (Bachelor thesis, 2022)
      Bayeux-teppet er et av de mest uvurderlige ikonografiskkilden som har overlevd fra 1000-tallet. Hvor dette er ikke et teppe i det heletatt, men er et broderi. Der forfatter og håndverkere er ukjent. Bevaring av dette verket ...