• Impact on polymer-coated pipelines 

   Frydenberg, Håkon; Torp, Magnus Pjaaka (Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgaven inneholder en eksperimentell og numerisk undersøkelse av den mekaniske styrken til undersjøiske rørledninger med isolasjonslag av polymer. Målet med oppgaven var å finne ut hvordan undersjøiske ...
  • Impact on polymer-coated pipelines 

   Frydenberg, Håkon; Torp, Magnus Pjaaka (Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgaven inneholder en eksperimentell og numerisk undersøkelse av den mekaniske styrken til undersjøiske rørledninger med isolasjonslag av polymer. Målet med oppgaven var å finne ut hvordan undersjøiske ...