• Hvordan opplever kreftpasienter i palliativ fase sine smerter? 

      Frostad, Martine Hayers (Bachelor thesis, 2018)
      Bakgrunn: Folkehelserapporten i 2014 viser til at 260 000 mennesker lever med kreft eller har tidligere hatt kreft i Norge. Av alle de er det omkring 70% av de med langtkommet kreftsykdom som lever med smerte. Mennesker ...