• En pilotstudie for optimalisering av materiallogistikk hos Autronica 

   Frisinger, Karin Marie; Holstad, Silje Håndlykken (Bachelor thesis, 2020)
   I et globalt og krevende marked hvor presisjon og sikkerhet står i høysetet vil det alltid være rom for forbedringer. Å være konkurransedyktig krever at materiale flyter fra underleverandør til sluttkunde uten merkverdige ...
  • Gruppedynamikk og Lean-prinsipper i programvareutvikling 

   Frisinger, Karin Marie; Røise, Martin (Master thesis, 2022)
   Effektiv programvareutvikling av god kvalitet krever mer samhandling enn hva tradisjonell produksjon krever. Dette fordrer dermed ikke bare gode arbeidsmetoder, men også effektive team. Denne studien har sett nærmere på ...