• Driftsmodell og verdibevarende vedlikehold i offentlige bygninger 

      Fredriksen, Harald Hanøy (Master thesis, 2015)
      Driftsmodellen er sentral i forbindelse med verdibevarende vedlikehold og bør vies større og større oppmerksomhet ettersom våre bygninger blir mer og mer teknisk kompliserte og utgjør en større og større utfordring for ...