• Hvordan kan alternative Instagram personligheter påvirke selv- og kroppsbilde på en positiv måte hos unge jenter 

   Olsen, Andrea Wågø (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan alternative Instagram personligheter kan påvirke selv- og kroppsbilde på en positiv måte hos unge jenter. Oppgaven analyseres og drøftes fire innlegg av Instagram profilen ...
  • Hvorfor innlemme leirskole som en obligatorisk del av grunnskolen? 

   Skatvedt, Guro (Bachelor thesis, 2019)
   Gjennom praktisk og tverrfaglig tilpasning av undervisning i skolen legges det vekt på å utforme kreativitet og aktiv deltakelse, styrke elevenes motivasjon og mestringsevne. Læringsformer der alle sanser blir brukt styrker ...
  • Instagrams påvirkning på brukernes selvrepresentasjon 

   Paulsen, Martin Andreas (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven presenterer et kvalitativt studie av bildedelingstjenesten Instagram. Det er tjenestens brukergrensesnitt, design og interaksjonsmuligheter som er utgangspunktet for analyse og drøfting. For å belyse dette ...
  • Mediepedagogikk og mediedidaktikk 

   Frantzen, Vegard; Schofield, Daniel (Chapter; Peer reviewed, 2018)
   Spørsmålet om hvilken rolle medier og digitale verktøy skal ha i læring og undervisning er sentralt i diskusjonen om skolen i dag. Elevene skal utdannes til å mestre et yrkesliv og et samfunn som digitaliseres, der medier ...
  • Mellom medier, skole og hverdagsliv: Mediepedagogikk som forskningsfelt 

   Schofield, Daniel; Frantzen, Vegard (Chapter, 2018)
   Det vestlige samfunnet kjennetegnes ved at medienes logikk får større og større betydning innen de aller fleste delene av samfunnet. Mediene har nærmest blitt uunngåelige for hvordan vi lærer, kommuniserer og forstår verden. ...
  • Skihopperens suksessfaktor 

   Røstad, Karoline (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgaven handler om relasjonen mellom trener og utøver. Der jeg tar for meg hvordan trener ved hjelp av sin relasjons kompetanse kan legge til rette for mestringsforventninger hos en skihopper. Jeg har valgt ut sentrale ...
  • Studenters bruk og opplevelser av Sandkassa 

   Fjøsne, Oda Sofie (Master thesis, 2019)
   Formålet med masterprosjektet var å undersøke hvordan studenter på NTNU Dragvoll bruker og opplever «Sandkassa» i sin studiehverdag. «Sandkassa» var først og fremst etablert og utviklet som et pilotprosjekt for innovative ...
  • Teknologiens vei inn i skolen 

   Noem, Andrea (Bachelor thesis, 2019)