• Dataspill og vold 

   Lund, Håkon (Bachelor thesis, 2021)
   Sammendrag Forfatter: Håkon Lund, Medievitenskap – 2021 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), avdeling Trondheim Oppgavetittel: Dataspill og vold Problemstilling: Hvilken diskurs finner vi om dataspill ...
  • Forebygging av digital mobbing - sett fra eleven sitt perspektiv 

   Bertrane, Liene (Master thesis, 2020)
   Denne studien fokuserer på å få innsikt og forståelse i ungdommer sine erfaringer, opplevelser og tanker rundt tiltak mot digital mobbing, og hva mener de kan hjelpe å forebygge digital mobbing. Studiet sin problemstilling ...
  • Hvordan kan alternative Instagram personligheter påvirke selv- og kroppsbilde på en positiv måte hos unge jenter 

   Olsen, Andrea Wågø (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan alternative Instagram personligheter kan påvirke selv- og kroppsbilde på en positiv måte hos unge jenter. Oppgaven analyseres og drøftes fire innlegg av Instagram profilen ...
  • Hvorfor innlemme leirskole som en obligatorisk del av grunnskolen? 

   Skatvedt, Guro (Bachelor thesis, 2019)
   Gjennom praktisk og tverrfaglig tilpasning av undervisning i skolen legges det vekt på å utforme kreativitet og aktiv deltakelse, styrke elevenes motivasjon og mestringsevne. Læringsformer der alle sanser blir brukt styrker ...
  • Instagram en mørk og negativ påvirkning 

   Halvorsen,Torben (Bachelor thesis, 2020)
   I de seneste år har vi fått en enorm utvikling i bruken av visuell kommunikasjon på sosiale medier. Et hav av vakre kropper blir framstilt på diverse medier og for ungdom kan dette gi signaler om at kropp og utseende er ...
  • Instagram som medieverktøy for selvstendig næringsdrivende bedrifter 

   Malvik, Mona (Bachelor thesis, 2020)
   Min bacheloroppgave skal studere hvordan det sosiale mediet Instagram benyttes som medieverktøy i en kommersiell sammenheng for selvstendig næringsdrivende. Oppgaven svarer på spørsmålet ved å analysere fire Instagramkontoer ...
  • Instagrams påvirkning på brukernes selvrepresentasjon 

   Paulsen, Martin Andreas (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven presenterer et kvalitativt studie av bildedelingstjenesten Instagram. Det er tjenestens brukergrensesnitt, design og interaksjonsmuligheter som er utgangspunktet for analyse og drøfting. For å belyse dette ...
  • Mediebruk i parforhold 

   Aune, Malin Farbu (Bachelor thesis, 2020)
   I dag er det forventet at barn og unge skal forholde seg til den offentlige delen av sitt eget og andres liv i mye større grad enn før. Det som kjennetegner sosiale mediers struktur og innhold er en invitasjon til deling ...
  • Mediepedagogikk og mediedidaktikk 

   Frantzen, Vegard; Schofield, Daniel (Chapter; Peer reviewed, 2018)
   Spørsmålet om hvilken rolle medier og digitale verktøy skal ha i læring og undervisning er sentralt i diskusjonen om skolen i dag. Elevene skal utdannes til å mestre et yrkesliv og et samfunn som digitaliseres, der medier ...
  • Mellom medier, skole og hverdagsliv: Mediepedagogikk som forskningsfelt 

   Schofield, Daniel; Frantzen, Vegard (Chapter, 2018)
   Det vestlige samfunnet kjennetegnes ved at medienes logikk får større og større betydning innen de aller fleste delene av samfunnet. Mediene har nærmest blitt uunngåelige for hvordan vi lærer, kommuniserer og forstår verden. ...
  • Pedagogisk praksis i toppidrettsfaget e-sport 

   Banach, Dagmara (Master thesis, 2020)
   E-sport kan enkelt forklares som en digital versjon av tradisjonell sport; aktiviteter og konkurranser som skjer på en dataskjerm i en virtuell verden. Dette prosjektet tar utgangspunkt i valgfaget e-sport som følger ...
  • Skihopperens suksessfaktor 

   Røstad, Karoline (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgaven handler om relasjonen mellom trener og utøver. Der jeg tar for meg hvordan trener ved hjelp av sin relasjons kompetanse kan legge til rette for mestringsforventninger hos en skihopper. Jeg har valgt ut sentrale ...
  • Sosiale prosesser i mediefenomen 

   Berg Farstad, Synne (Bachelor thesis, 2021)
   Denne teoretiske drøftingsoppgaven undersøker hvor langt barn og unge er villige til å gå for å bli en del av et sosialt. Konkret skal jeg se på mediefenomenet Borrowing som hadde sin opprinnelse i appen TikTok, og hvordan ...
  • Studenters bruk og opplevelser av Sandkassa 

   Fjøsne, Oda Sofie (Master thesis, 2019)
   Formålet med masterprosjektet var å undersøke hvordan studenter på NTNU Dragvoll bruker og opplever «Sandkassa» i sin studiehverdag. «Sandkassa» var først og fremst etablert og utviklet som et pilotprosjekt for innovative ...
  • Teknologiens vei inn i skolen 

   Noem, Andrea (Bachelor thesis, 2019)