• Om begrepet ''psykotisk'' i norsk lov 

      Frang, Lisbet (Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven ser på begrepet «psykotisk» slik det er operasjonalisert i dag, og de to lovforslagene som er oppe til vurdering. Dette sees også i lys av sakkyndighetsvirksomhet og hvilke konsekvenser dette kan få for ...