• Delineation of Wetland Areas in South Norway from Sentinel-2 Imagery and LiDAR Using TensorFlow, U-Net, and Google Earth Engine 

   Bakkestuen, Vegar; Venter, Zander; Ganerød, Alexandra Jarna; Framstad, Erik (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Wetlands are important habitats for biodiversity and provide ecosystem services such as climate mitigation and carbon storage. The current wetland mapping techniques in Norway are tedious and costly, and remote sensing ...
  • Introducing the index-based ecological condition assessment framework (IBECA) 

   Jakobsson, Simon; Evju, Marianne; Framstad, Erik; Imbert, Alexis; Lyngstad, Anders; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Töpper, Joachim Paul; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild; Nybø, Signe (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Sustainable nature management and ecosystem conservation depends critically on scientifically sound and stakeholder-relevant analytical frameworks for monitoring and assessing ecological condition. Several general frameworks ...
  • Naturfaglig evaluering av norske verneområder 

   Framstad, Erik; Blindheim, Terje; Erikstad, Lars; Thingstad, Per Gustav; Sloreid, Svein Erik (NINA rapport;535, Research report, 2010)
   Opprettelse av verneområder etter naturvernloven har vært en prioritert oppgave for norsk naturforvaltning siden 1970-tallet. Som resultat av en rekke tematiske verneplaner og individuelle vernevedtak var 14,3% av Norges ...
  • Setting reference levels and limits for good ecological condition in terrestrial ecosystems – Insights from a case study based on the IBECA approach 

   Jakobsson, Simon; Töpper, Joachim Paul; Evju, Marianne; Framstad, Erik; Lyngstad, Anders; Pedersen, Bård; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild; Nybø, Signe (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Effective evidence-based nature conservation and habitat management relies on developing and refining our methodological toolbox for detecting critical ecological changes at an early stage. This requires not only optimizing ...
  • Terrestrisk naturovervåking i 2013: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. 

   Framstad, Erik; Aarrestad, Per Arild; Økland, Tonje; Evju, Marianne; Kålås, John Atle (NINA rapport;1036, Research report, 2014)
   Overvåkingen i TOV omfatter viktige biologiske komponenter i vanlige boreale og lavalpine økosystemer. Det er forventet at overvåkingsvariablene vil respondere på ulike naturlige og menneskeskapte endringer. Her gis en ...