• Frivilliges erfaringer ved ALFIN 

      Framnes, Julie; Olsen, Ingeborg Vea; Sjuve, Rikke Marense (Bachelor thesis, 2022)
      Sammendrag Innledning: Studien forsker på hvordan samfunnsdeltakelse og integrering kan foregå i Norge. På bakgrunn av dette er det derfor aktuelt å vite noe om hvilke faktorer som spiller inn i integreringsarbeidet. ...