• Hvorfor Norsk helsearkiv? Fra forslag i 2002 til ferdig bygg i 2019 

      Frøydis Skjevdal (Bachelor thesis, 2019)
      Da staten tok over eieransvaret for spesialisthelsetjenesten i 2002 fikk de også ansvaret for 200 000 hyllemeter arkivmateriale, den største delen bestående av pasientjournaler i tillegg til sakarkiv. Et utvalg med Ivar ...