• Betong som elektrisk isolator i aluminiumsproduksjon 

      Fossum, Bjarne Eie (Master thesis, 2014)
      Produksjon av aluminium foregår i store elektrolyseanlegg og drives ved hjelp av kraftige likestrømsstyrker. I slike anlegg er det svært viktig å forhindre elektrisk kortslutning og elektromagnetisk eksponering. Da betong ...