• Assessment of Noise Production from Airfoils for Wind Turbines 

      Fossum, Åsmund (Bachelor thesis, 2022)
      Vindenergi er en lovende måte å produsere fornybar energi på, og det blir bygget flere nye vindparker nå enn noen gang tidligere. Likevel blir vindparker møtt med lokal motstand mange steder, og et av motstandernes argumenter ...