• ISLAST MOT DAMMER MED VARIERENDE VANNSTAND 

      Foss, Aslak Bøhle (Master thesis, 2017)
      I dag blir mange gravitasjonsdammer av mur og betong rehabilitert fordi de ikke lenger er beregnet som stabile. Lave dammer av denne damtypen vil være spesielt utsatt for islast, da lasten vil skape et stort moment ved ...