• Drift Flux Pipeflow Calculations Using Consistent Black-Oil PVT 

      Forsetløkken, Sindre Langås (Master thesis, 2020)
      Bunnhullstrykket utgjør sammen med produksjonsratene en viktig indikator på tilstanden til reservoaret og brønnen. Kunnskap om bunnhullstrykket under produksjon er derfor er derfor verdifull for både reservoaringeniører ...