• Hvordan sikre fremtidig kompetanseutvikling? 

   Forseth, Janne; Skage, Siv Annette Hansen; Meyer, Håkon Skjervold (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med oppgaven vår er å se på områder i organisasjonen som ikke tilrettelegger for læring og endring. Basert på våre konklusjoner skal vi presentere et sett med anbefalinger for hvordan dette kan bedres. Vårt subjekt ...
  • Hvordan sikre fremtidig kompetanseutvikling? 

   Forseth, Janne; Skage, Siv Annette Hansen; Meyer, Håkon Skjervold (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med oppgaven vår er å se på områder i organisasjonen som ikke tilrettelegger for læring og endring. Basert på våre konklusjoner skal vi presentere et sett med anbefalinger for hvordan dette kan bedres. Vårt subjekt ...