• Skolens etos. Nivå eller retning? Lydighet eller motstand? 

      Foros, Per Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2016)
      Artikkelen tar for seg de historiske, kulturelle og samfunnsmessige forutsetningene for pedagogiske hegemonier, skolepolitikk og skolereformer, belyst gjennom tre faser av modernitet (etter Zygmunt Bauman). Det faste moderne ...