• Mótmæli. Perspektiver på finanskollapsen i Island. 

      Fornes, Georg (Master thesis, 2011)
      Denne masteroppgaven drøfter aspekter ved finanskollapsen i Island, høsten 2008, og de påfølgende politiske demonstrasjonene utenfor det islandske Alltinget, i 2009. Feltarbeidet er i hovedsak utført blant demonstrantene. ...