• Kostnaden ved å investere grønt på Oslo Børs 

      Fornes, Øystein (Master thesis, 2015)
      I denne oppgaven analyserer jeg kostnaden ved å investere grønt med Oslo Børs som investeringsunivers. Jeg ser på hva som skjer med investeringsmulighetene når olje- og gasselskapene i energisektoren ekskluderes fra ...