• 80-talls Pop Med Moderne Verktøy 

   Wearen, Daragh Patrick (Bachelor thesis, 2019)
   Hva er det som gjør 80-talls estetikken så gjenkjennelig og særegen? 80-tallet markerte et markant skifte i popmusikkens historie, og i denne oppgaven, har jeg forsøkt å finne ut av akkurat hva det er som gjør 80-talls ...
  • Detaljhandels bruk av musikk og hvordan det påvirker oss 

   Markussen, Torje (Bachelor thesis, 2021)
   Et av de mest populære virkemidlene i detaljhandler for å påvirke salgstall, dveletid og kundetilfredshet er musikk. I denne oppgaven ser jeg nærmere på teorier som forklarer hvordan musikk skaper kognitive reaksjoner i ...
  • En Erketrøndersk Rapskive - Utforskning av Musikalsk Arv og Miljø 

   Skauby, Are Kjeldsberg (Bachelor thesis, 2021)
   I dette prosjektet har jeg skrevet og produsert en rapskive som forsøker å svare på om man kan høre lyden av et sted. Med rapskive menes et utvalg låter i hiphop-sjangeren. Jeg har lagt vekt på å finne og gjenbruke ...
  • Et prosessorientert forsøk på design av elektriske og elektromekaniske lydeffekter 

   Myklebost, Sturla (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven gir innsyn i et prosessorientert forsøk på å utvikle og designe lydeffekter ved hjelp av elektronikk. Rapporten vil belyse hvilke endringer som oppstår gjennom flere iterasjoner, og hvordan ulike valg påvirker ...
  • Idiomatisk arrangering for virtuelle instrumenter 

   Dalen, Kristian Bjerke (Bachelor thesis, 2021)
   Hvordan skal man arrangere idiomatisk for virtuelle instrumenter? Virtuelle instrumenter er i dag en stor del av film- og spillmusikk, men forsøker man å arrangere for et virtuelt orkester slik man arrangerer for et ekte ...
  • Interconnecting Modular Synthesizers Using the Web 

   Aandahl, Eigil (Master thesis, 2020)
   This master thesis project explores the use of network music performance and telematics with hardware and virtual modular synthesizers to look at affordances for musical practice, with the research question being what the ...
  • The Orchestra of Speech - a speech-based instrument system 

   Formo, Daniel Buner (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The Orchestra of Speech is a performance concept resulting from a recent artistic research project exploring the relationship between music and speech, in particular improvised music and everyday conversation. As a tool ...