• Helsebiblioteket.no 

      Nylenna, Magne; Strand, Grete; Tell, Grethe S.; Forland, Frode; Røttingen, John-Arne (Journal article; Peer reviewed, 2008)