• Oppfølging av anleggsprosjekt - Case-studie av Haugen bru 

      Fordal, Kirsti Beate (Master thesis, 2017)
      Temaet for denne masteroppgaven er oppfølging av anleggsprosjekt med utgangspunkt i et casestudie av Haugen bru. Målet med oppgaven er å gjøre en vurdering i hvilken grad prosjekt Haugen bru ble gjennomført i henhold til ...