• Når relasjonar betyr noko 

      Forberg, Niri Andreas Kvammen (Master thesis, 2019)
      Denne oppgåva viser korleis andre aktørar innan forvaltninga påverkar ein kommune sitt handlingsrom for å drive innovasjonsarbeid. Både ulike problem, og arbeidet med problemløysinga, strekk seg over både kommunegrenser ...