• Hvordan møte barn utsatt for overgrep i barneverninstitusjon 

      Folstad, Malin (Bachelor thesis, 2022)
      Temaet for denne oppgaven er seksuelle overgrep i barndommen. Problemstillingen omhandler "Hvordan møte barn utsatt for seksuelle overgrep i barnevernsinstitusjon". Oppgaven har fokus på hvordan man som ansatt på ...