• Farm couple breakup and rural local support 

   Haugen, Marit S.; Brandth, Berit; Follo, Gro Irene (Paper;1, Journal article; Peer reviewed, 2012)
  • Farm, family, and myself: farm women dealing with family break-up 

   Haugen, Marit S.; Brandth, Berit; Follo, Gro Irene (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Full Article Figures & data References Citations Metrics Reprints & Permissions PDF Abstract Despite the rising divorce rate among farm families in Norway, surprisingly little research has examined these ...
  • Framsyn mot Bioøkonomisamfunnet 

   Bjørkhaug, Hilde; Borch, Kristian; Follo, Gro Irene; Hansen, Lillian; Logstein, Brit (Chapter, 2020)
   Bioøkonomi er lansert som et av svarene på de store samfunnsmessige utfordringene verden står over for, slik som framtidig knapphet på biologiske ressurser, forringelse av naturmiljøet og klimaendringer og de påfølgende ...
  • Paradoxes of a Women's Organization in the Forestry Industry 

   Brandth, Berit; Follo, Gro Irene; Haugen, Marit S. (Chapter, 2015)