• Using songs to acquire vocabulary 

      Folladal, Ole Robert (Master thesis, 2021)
      Denne masteroppgavens formål er å undersøke hvordan musikk kan hjelpe ordlæringen i et klasserom i faget engelsk. Problemstillingen i denne oppgaven er «Hva er fordelene ved å synge sanger i et engelsk som andrespråk-klasserom ...