• The Anxieties that Degrade 

      Folkestad, Henrik Barstad (Bachelor thesis, 2020)
      I to av sine romaner, hhv. The Nether World (1889) og New Grub Street (1891), viser George Gissing en særegen forståelse for hvordan fattigdom påvirker pysken og gjør den til et selvforsterkende fenomen.