• Virtuell Virkelighetsteknologi og Sosial Angst 

      Folden, Liv Elise; Svartbekk, Thea Ulsrud (Bachelor thesis, 2020)
      Hensikt Hensikten med denne litteraturstudien er å se på hvordan Virtual Reality (VR)-teknologi kan brukes i eksponeringsterapi for mennesker med sosial angst. Felles for de med sosial angst og andre angstlidelser er at ...