• Hvis du var flyktning: en studie av empativekkende fortellergrep 

      Fogth-Jakobsen, Tobias (Master thesis, 2017)
      Formålsparagrafen i Opplæringslova, som er styrende for skolens virksomhet, sier blant annet at opplæringa skal «[…] opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring» ...