• Brannsikkerhet i sykehus 

      Flusund, Steinar (Master thesis, 2010)
      Denne rapporten er skrevet som masteroppgave i emnet TBA4905 Bygnings- og materialteknikk, masteroppgave ved NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport.Oppgaven behandler brannsikkerhet i somatiske sykehus med fokus på ...