• Acoustic Condition Control 

      Sønderland Skjong, Andreas; Eriksen, Finn-Christian; Flor, Torbjørn Inge (Bachelor thesis, 2020)
      Hensikten med oppgaven er å forske på feltene Acoustic Preventative Maintenance, APM. Generelt løses forebyggende vedlikehold ved høye kostnader og lite fleksibilitet. Disse systemene har ofte behov for flere sensorer som ...