• Årsaker og virkninger ved russykling 

      Floer, Vilde Kristiansen (Master thesis, 2019)
      Årsaker og virkninger ved russykling er et aktuelt tema for trafikksikkerhet. Årsaker som manglende regler og positive holdninger blir analysert ved en spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen hadde 163 svar. Den relaterer ...