• Utvikle modulbasert posisjonsreferansekurs 

      Valderhaugstrand, Peder Johan; Bårdseth, Øystein; Flem, Aslak Utheim (Bachelor thesis, 2015)
      Vår påstand når vi startet med denne oppgaven var at det eksisterer et behov for et kurs i posisjonsreferansesystemer. Mye på grunn av økende krav fra oppdragsgivere, men også fordi vi satt med et inntrykk av at kompetansen ...