• Denoising Algorithms for Ray Tracing in Real-Time Applications 

      Flatval, Håkon (Master thesis, 2020)
      Ray tracing er en bildegjengivelsesteknikk som inntil nylig var avskrevet som for beregningstung for sanntidsapplikasjoner. Teknologiske fremskritt innen grafikkmaskinvare har gjort teknikken mulig å bruke i sanntid, men ...